Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er samtaleterapi, der fokuserer på at italesætte og bevidstgøre de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at vi for eksempel føler stress, tristhed eller angst.  

Jeg har særligt fokus på de indre følelsesmæssige konflikter, der skaber symptomer i både psyke og krop.  

Hvordan kan psykoterapi give dig nye perspektiver? 

I samtalen får du mulighed for at berette om dit liv og dine symptomer og ved at sige det højt, sætter du ord på din indre verden. 

Det betyder, at du får mulighed for at få nye perspektiver på måder at se dig selv på, dine symptomer, dine relationer og din omverden. 

Med nye perspektiver får du mulighed for at reflektere over din verden og forandre den. 

Du får mulighed for at handle anderledes og skabe den tilværelse og det liv, du længes efter. 

Hvordan hænger psyken og kroppen sammen?  

Kroppens sprog er det første sprog, du lærer, længe før du lærer at tale. Og selvom din hjerne glemmer, så husker din krop.  Livet igennem lagres alle dine oplevelser  både de gode og de dårlige  og dine følelsesmæssige reaktioner på disse oplevelser sig i din krop.  

Det betyder, at fx uforløste konflikter, stress og traumer kan sætte sig i din krop og give dig kropslig ubalance og føre til, at du reagerer uhensigtsmæssigt og meget mere voldsomt end en situation fx kræver. 

Din krops muskulatur og organer kan blive påvirket af dine reaktioner, og på sigt kan det føre til fx kroniske smerter og/eller kropslige skavanker.

Kropsligt oplever du måske vedvarerende fysiske smerter, der ikke kan tilskrives en medicinsk tilstand, eller du oplever måske en overdreven angst for at blive ramt af sygdom.  

Psykisk oplever du måske angst, stress og uro, tankemylder, skam og forkerthedsfølelser, selvkritik og/eller mindreværd.  

Psykoterapi med Psykoterapeut Kirsten Textor

Dit selvbillede formes af de øjne, du spejler dig i 

Helt fra begyndelsen af dit liv har de relationer, du indgår i først primært med mor og far og sidenhen andre familiemedlemmer, venner og skolelærere, en enorm indflydelse på, hvordan du formes som menneske og ikke mindst også på, hvordan du senere i dit liv indgår i relationer. 

Har du svært ved at navigere i dine relationer? 

Hvis du oplever udfordringer i dine relationer, som fx uafsluttede konflikter, magtkampe, jalousi, manglende grænsesætning og utryghed kan det faktisk stamme helt tilbage fra din tidlige barndom, og hvordan du blev mødt og set af mor og far. Eller ikke mødt og set.  

Mærker du, at du længes? 

Måske mærker du inderst inde en stærk længsel efter fx at høre til, føle dig set eller føle dig elsket.  

Disse dybe inderste længsler udspringer faktisk også af de øjne, der så på dig tidligst i dit liv. 

Hvis din oplevelse er, at du ikke blev mødt og set dengang, så kan det være, at du her i dit voksenliv fx har svært ved at: 

  • mærke dig selv 
  • give udtryk for dine behov
  • stå ved dig selv 
  • mærke og sætte grænser 
  • overholde andres grænser 
  • kontrollere din vrede 
  • mærke din vrede 

At støde på grund 

Og det kan medføre udfordringer med at tage dig selv alvorligt og respektere dig selv, som så igen kan give en følelse af lavt selvværd, manglende integritet, håbløshed og følelsen af at være forkert, skamfuld og en fiasko. 

Hvilket så kan medføre dårligt helbred, fysiske smerter / ondt i kroppen, søvnløshed, angst, stress og forskellige former for misbrug / afhængigheder af fx arbejde, datingplatforme, sociale medier, sex, porno, alkohol, mad, streamingtjenester, træning, shopping.

Alt sammen med til at fastholde dig i uhensigtsmæssig adfærd og tankemønstre, der fraholder dig at leve det liv, du længes efter.  

Og måske er du nu der, hvor du er klar til noget andet?

Psykoterapeut Kirsten Textor