Hvad er misbrug og afhængighed?

Misbrug og afhængighed er to adskilte, men relaterede begreber inden for mental sundhed og afhængighedsområdet:

Misbrug: Misbrug henviser typisk til gentagne og skadelige brug af et stof, alkohol eller andre substanser eller adfærdsmønstre, der medfører alvorlige problemer eller konsekvenser for individet. Misbrug kan manifestere sig på forskellige måder, herunder brug af ulovlige stoffer, overdrevet alkoholforbrug, misbrug af receptpligtige medicin, eller overdreven brug af andre substanser som fx nikotin eller koffein. Misbrug kan have alvorlige konsekvenser for en persons fysiske, mentale og sociale velbefindende og kan føre til sundhedsmæssige problemer, ødelagte relationer, arbejdsløshed og juridiske problemer.

Afhængighed: Afhængighed, også kendt som afhængighedssyndrom, refererer til en tilstand, hvor en person udvikler en fysisk eller psykisk afhængighed af en substans eller en bestemt adfærd. Dette kan omfatte afhængighed af stoffer, alkohol, spil, shopping, internettet, eller andre aktiviteter. Afhængighed er karakteriseret ved en stærk trang til at bruge eller engagere sig i den pågældende substans eller adfærd, tab af kontrol over brugen eller adfærden, tolerance (behov for større mængder for at opnå samme effekt) og tilbagetrækningssymptomer, når brugen eller adfærden ophører.

Både misbrug og afhængighed er komplekse tilstande, der kan involvere biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer. De kræver ofte professionel behandling og støtte for at hjælpe et menneske med at genvinde kontrol over deres liv og opnå bedring. Dette kan omfatte terapi, medicin, støttegrupper og andre rehabiliteringsprogrammer.

Hvorfor bliver man misbruger / afhængig?

Årsagerne til, at et menneske kan udvikle et misbrug eller en afhængighed, er komplekse og kan involvere en kombination af biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer. Nogle af de potentielle årsager og risikofaktorer for misbrug og afhængighed inkluderer:

Afhængighed udvikler sig som et komplekst samspil mellem biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer. Her er nogle af de vigtigste årsager til udviklingen af afhængighed:

Biologiske faktorer: Visse mennesker kan være genetisk disponerede for at udvikle afhængighed på grund af deres genetiske sammensætning. Disse gener kan påvirke hjernens belønningskredsløb og følsomheden over for visse stoffer eller adfærdsmønstre.

Hjernens kemi og struktur: Langvarig brug af stoffer eller gentagen udsættelse for bestemte adfærdsmønstre kan ændre hjernens kemi og struktur. Dette kan resultere i tolerance (behov for større doser for at opnå samme effekt), øget cravings og vanskeligheder med at kontrollere brugen eller adfærden.

Psykologiske faktorer: Mennesker kan bruge stoffer eller adfærdsmønstre som en måde at håndtere følelsesmæssig smerte, traumer eller psykiske lidelser på. For eksempel kan en person med angst finde lettelse ved at bruge alkohol eller beroligende midler for at lindre deres angstsymptomer.

Sociale og miljømæssige faktorer: Sociale og miljømæssige faktorer, såsom udsættelse for stoffer i barndommen, tilgængeligheden af stoffer i ens miljø, peer pressure eller stressende livsbegivenheder, kan også øge risikoen for udvikling af afhængighed.

Belønnings- og forstærkningssystemer: Når en person oplever positive forstærkninger eller belønninger fra brugen af stoffer eller bestemte adfærdsmønstre, kan det øge sandsynligheden for gentagen brug og udvikling af afhængighed. Dette kan omfatte følelsen af eufori, afslapning, eller midlertidig lettelse fra smerte eller stress.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, der udsættes for disse risikofaktorer, vil udvikle et misbrug eller en afhængighed. Risikoen påvirkes også af individets unikke livsforhold, personlige ressourcer og beskyttelsesfaktorer såsom stærke sociale bånd, positivt selvbillede og adgang til passende støtte og behandling.

Hvordan kan man psykoterapeutisk arbejde med misbrug / afhængig?

Psykoterapi spiller en væsentlig rolle i behandlingen af misbrug og afhængighed ved at hjælpe en person med at identificere og forstå de underliggende årsager til deres misbrugsmønstre samt udvikle coping-strategier og færdigheder til at forebygge tilbagefald. I samtaleterapien kan vi fx arbejde med:

1. Motivation og målsætning
Sammen kan vi være nysgerrige på at udforske motivationen for at ændre misbrugsmønstre og fastsætte realistiske mål for behandlingen.

2. Identifikation af triggerfaktorer
Vi kan undersøge og identificere de specifikke situationer, følelser eller tanker, der udløser trangen til at misbruge stoffer eller engagere sig i afhængighedsadfærd.

3. Håndtering af cravings
Det kan fx være mindfulness, afspændingsteknikker og kognitive strategier.

4. Kognitive adfærdsmæssige strategier
Sammen kan vi være nysgerrige på at identificere og ændre de negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der opretholder misbruget eller afhængigheden.