Hvad er traumer/chok og fastlåshed?

Når man som menneske oplever en uventet og dybt forstyrrende begivenhed eller oplevelse, der overstiger ens evne til at håndtere den på en sund eller adaptiv måde kan det sætte sig i ens krop som et traume eller chok. Ofte har man i situationen ikke kunne gøre andet end at fryse. Man har ikke haft mulighed for at hverken kæmpe eller flygte. Man er blevet fastlåst og handlingslammet.

Traumer / chok kan variere i grad og omfang og kan skyldes forskellige typer af belastende begivenheder, herunder:

Enkeltstående traumer: Dette kan omfatte begivenheder som en ulykke, naturkatastrofe, voldeligt overfald eller ulykke.

Kronisk traume: Dette er traumer, der opstår som følge af gentagne eller vedvarende belastende begivenheder, såsom langvarig misbrug, mobning eller omsorgssvigt.

Komplekst traume: Dette er traumer, der opstår som følge af langvarige og gentagne belastende situationer, typisk i barndommen, såsom langvarig misbrug, omsorgssvigt eller udsættelse for vold i hjemmet.

Traumer kan genaktiveres på forskellige måder, hvilket resulterer i en oplevelse af de samme eller lignende symptomer og følelser, som blev oplevet under den oprindelige traumatiske begivenhed. Nogle af de mest almindelige måder, traumer kan genaktiveres på er fx gennem triggere, der er situationer, begivenheder, steder, lugte, lyde eller andre stimuli, der minder om eller er forbundet med den oprindelige traumatiske begivenhed. Når man udsættes for disse triggere, kan det udløse intense følelsesmæssige og fysiske reaktioner, der ligner dem, der blev oplevet under det oprindelige traume.

Genaktivering af traumer kan være meget udfordrende og kan resultere i en række reaktioner, herunder angst, panikanfald, flashbacks, mareridt, dissociation, vrede, depression og andre symptomer på PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse).

Alt dette skaber en følelse af fastlåshed, der er en tilstand, hvor man føler sig fanget i en bestemt situation, adfærdsmønster eller tankegang, uden at kunne finde en vej ud eller foretage positive ændringer. Det er en tilstand præget af følelsen af stagnation, handlingslammelse eller manglende evne til at bevæge sig fremad.

Hvordan føles det at være fastlåst?

At være fastlåst kan føles som en følelsesmæssig og mentalt begrænset tilstand, hvor man føler sig fanget eller immobiliseret af ens nuværende situation eller tankemønstre. Nogle af de følelser og oplevelser, der kan være forbundet med at være fastlåst, inkluderer:

Følelse af stagnation: Det kan føles som om tiden står stille, og man ikke bevæger sig fremad i livet. Der er en følelse af, at ingenting ændrer sig, og man er fanget i en gentagende cyklus.

Følelse af magtesløshed: Man kan føle sig uden magt eller kontrol over ens livssituation. Der er en følelse af at være overvældet af omstændighederne og ikke have nogen muligheder for at ændre dem.

Følelse af frustration: Der opstår ofte en følelse af frustration eller utilfredshed med ens nuværende situation. Man ønsker at ændre noget, men føler sig ude af stand til at gøre det.

Angst: Fastlåsthed kan forårsage angst eller bekymring over fremtiden og manglen på muligheder for forandring. Tanken om at være fanget i ens nuværende situation kan være overvældende.

Følelse af tristhed eller håbløshed: Det kan føre til en følelse af tristhed eller håbløshed over udsigten til en fremtid uden forandring eller forbedring. Man kan miste troen på muligheden for positiv forandring.

Følelse af ensomhed: Fastlåsthed kan føre til en følelse af ensomhed eller isolation, da man måske ikke føler sig forstået eller støttet af andre i ens oplevelse.

Fysisk ubehag: Nogle mennesker kan opleve fysisk ubehag, såsom spændinger, søvnproblemer eller fordøjelsesproblemer, som følge af fastlåsheden og den stress, den medfører.

Samlet set kan fastlåsthed være en belastende tilstand, der påvirker ens mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende. Det er vigtigt at identificere og arbejde med at bryde fastlåsheden for at genoprette følelsen af kontrol og bevæge sig fremad i livet.

Hvordan kan man arbejde med fastlåshed?

Samtaleterapi er en stor hjælp til at arbejde med fastlåshed. Sammen er det muligt at arbejde hen imod at:

1. Identificer årsagerne
Start med at identificere, hvad der bidrager til din følelse af fastlåsthed. Er det frygt, manglende tro på dig selv, negative tankemønstre eller ydre omstændigheder? At forstå årsagerne kan hjælpe dig med at tackle problemet mere effektivt.

2. Udfordre negative tanker
Arbejd med at identificere og udfordre negative tanker og overbevisninger, der opretholder din fastlåsthed. Spørg dig selv, om dine tanker er realistiske og hjælpsomme, og prøv at erstatte dem med mere positive og konstruktive tanker.

3. Praktiser selvomsorg
Sørg for dig selv ved at prioritere din fysiske, mentale og følelsesmæssige sundhed. Dette kan omfatte regelmæssig motion, sund kost, tilstrækkelig hvile, mindfulness eller andre former for selvomsorgspraksis.